Denna sida är för oss med Sveriges viktigaste jobb

Med mer än 40 års klinisk erfarenhet är Praktisk Medicin Sveriges mest använda beslutsstöd för läkare och sjuksköterskor vid patientbesök, med över 1000 diagnoser. Beslutsstödet finns både som bok och som webbsida. Webbsidan har mer än 160.000 unika besök, där flertalet kommer från landstingens servrar och därefter från de stora privata vårdgivarna.

http://pmjobb.praktiskmedicin.se